วัดป่าเลไลยก์


รายละเอียด

วัดป่าเลไลยก์ปัจจุบันเป็นวัดร้าง อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกสภาพในปัจจุบันเป็นวัดร้างที่อยู่ในความดูแลของวัดฉิมพลี

ลักษณะเด่น

อุโบสถ เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 18 เมตร หันหน้าเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซุ้มประตูประดับด้วยลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษาแต่มีสภาพที่ชำรุดมาก ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปบนฐานชุกชีเป็นประธานอยู่ทางด้านหลัง และบริเวณกลางห้องประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่มีพระสาวกนั่งพนมมืออยู่ ด้านนอกอุโบสถมีซุ้มเสมาอยู่
ทั้ง 8 ทิศ เจดีย์คู่หน้าอุโบสถ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยู่ที่มุมด้านหน้าของอุโบสถ ระหว่างเจดีย์ทั้งสององค์ มีร่องรอยของวิหารขนาดเล็กตั้งอยู่ เมื่อปี พ.ศ. 2531 มีการสร้างพระพุทธรูปปางลิไลยก์ขึ้นใหม่บนฐานเดิมดังที่ปรากฏในปัจจุบันสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการขุดแต่งทางโบราณคดี และบูรณะโบราณสถานวัดป่าเลไลยก์ (ร้าง) เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นการบูรณะเสริมความมั่นคงตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม

ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของวัดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย อายุราว 1200 ปี และมีการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น